Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Konferencje: IT Academic Day, INFOSKOP

 

 

8.12.2011

 

patronat medialny
bi.pl

 

"Od studenta do specjalisty Business Intelligence"

 

8 grudnia 2011 r.

 

 

 

W dniu 8 grudnia 2011 r. w WWSI odbyła się III edycja konferencji pn. „Od studenta do specjalisty Business Intelligence”, która poświęcona była zagadnieniom baz danych i analityki biznesowej.

Konferencja ze względu na swą tematykę wzbudziła duże zainteresowanie wśród studentów kierunków informatycznych, dzięki czemu mieliśmy przyjemność gościć ponad 120 osobową grupę uczestników z różnych części kraju.

Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym powitaniem uczestników przez Jego Magnificencję Rektora WWSI Pana Andrzeja Żyławskiego, który opowiedział o aktualnych wydarzeniach z życia Uczelni oraz przytoczył ciekawe wyniki badań dotyczące sytuacji na krajowym rynku IT. Wykład otwierający konferencję pt ”Systemy klasy BI platformą efektywnego współdziałania współczesnych organizacji” wygłosił dr hab. inż., prof. WWSI i WAT Pan Piotr Zaskórski.

Kolejnymi prelegentami byli:  mgr inż. Marcin Szeliga, który podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami z wykorzystaniem narzędzi Data Mining servera do diagnozowania i monitorowania białaczek oraz mgr inż. Grzegorz Stolecki z prelekcja na temat „Data Quality Services w SQL Server 2012”. Pierwszą cześć konferencji zakończyła prelekcja mgr Włodzimierza Bielskiego, który przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące trybu tabelarycznego w Analysis Services 2012.

Druga cześć konferencji rozpoczęła się wystąpieniem mgr inż. Andrzeja Ptasznika, wykładowcy WWSI, na temat transakcji rozproszonych z wykorzystaniem usługi Service Broker w SQL Server 2008. Wykładem kończącym konferencję była prelekcja mgr inz. Pawał Potasińskiego o tajemniczo brzmiącym tytule „Władcy Danych –wykorzystanie Master Data Services do zapanowania nad wszechobecnym chaosem”.

Po każdym wystąpieniu odbywała się dyskusja, w ramach której prelegenci odpowiadali na wiele szczegółowych pytań zadawanych przez uczestników. Konferencja była niepowtarzalną okazją do wysłuchania na żywo i porozmawiania z wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie Bussines Intelligance docenionymi przez firmę Microsoft tytułami MVP -Most Valuable Person.

W konferencji uczestniczyły 123 osoby reprezentujące następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika Poznańska,  Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Materiał filmowy z konferencji udostępniony zostanie wkrótce w Wideogalerii WWSI.

 

Agenda Konferencji

9.30- 10.00 Rejestracja uczestników Materiały
10.00-10.15 Powitanie uczestników: Andrzej Żyławski, Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
10.15-11.00 „Systemy klasy BI platformą efektywnego współdziałania współczesnych organizacji” Dr hab. inż., Prof. WWSI Piotr Zaskórski

wideo

11.00-11.45 „Diagnozowanie i monitorowanie białaczek przy pomocy narzędzi Data Mining servera SQL 2008 R2" Mgr inż. Marcin Szeliga, Microsoft SQL Server MVP

wideo

11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.00 „Data Quality Services w SQL Server 2012” Mgr inż. Grzegorz Stolecki, Microsoft SQL Server MVP

wideo

13.00-13.45 „Tryb tabelaryczny w Analysis Services 2012” Mgr Włodzimierz Bielski

wideo

13.45-14.45 Lunch
14.45-15.30 „Rozproszone transakcje z wykorzystaniem usługi Service Broker w SQL Server 2008 R2" Mgr inż. Andrzej Ptasznik

wideo

15.30-16.15 "Władcy Danych - wykorzystanie Master Data Services do zapanowania nad wszechobecnym chaosem" Mgr inż. Paweł Potasiński, Microsoft SQL Server MVP

wideo

16.15-17.00 Podsumowanie konferencji, dyskusja

 

 

"Konferencja finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

18.04.2011

 

 

W dniu 14 kwietnia 2011 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się II edycja konferencji "OPERACJA REKRUTACJA - jak skutecznie zaplanować karierę w IT", w której udział wzięło  ok. 70 osób.  Tematem przewodnim konferencji były szeroko rozumiane trendy na rynku pracy dla absolwentów studiów informatycznych.

Po oficjalnym powitaniu uczestników konferencji przez Jego Magnificencję Rektora WWSI Pana Andrzeja Żyławskiego, jako pierwsza z prelekcją wystąpiła p. Katarzyna Kościelecka z firmy Elan IT Resource. Tematem wystąpienia było szukanie odpowiedzi na pytanie: "WANTED, czyli jak i kogo poszukują pracodawcy z branży IT?" w kontekście m.in. transformacji oraz struktury rynku pracy.

W dalszej kolejności uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji p. Eugeniusza Licznarowskiego z firmy Microsoft Polska, który zaprezentował spojrzenie na rynek pracy IT oraz oczekiwania firm wobec absolwentów studiów informatycznych z perspektywy korporacji IT.

Niewątpliwie interesującym i ważnym punktem konferencji INFOSKOP 2011 był wykład Prof. dr hab. Teodora Przymusińskiego z University of California na temat: "Rynek pracy w USA dla absolwentów studiów informatycznych i pokrewnych z perspektywy Uniwersytetu Kalifornijskiego" .

Druga część konferencji poświecona została marketingowi rekrutacyjnemu. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy  wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez dyrektorów działów HR z największych firm informatycznych takich jak : IBM Polska, Microsoft Polska, Oracle Polska, NASK

Podsumowując należy przypuszczać, że udział w konferencji pozwolił uczestnikom zapoznać się z  panującymi na rynku pracy IT trendami oraz oczekiwaniami pracodawców, dzięki czemu osoby planujące karierę w IT będą mogły skutecznie realizować swoje plany zawodowe.


Materiały z konferencji:

"WANTED, czyli jak i kogo poszukują pracodawcy z branży IT?" - Katarzyna Kościelecka, Elan IT Resource

"Rynek pracy dla absolwentów studiów informatycznych z perspektywy korporacji IT" - Eugeniusz Licznarowski, Microsoft Polska

"Rynek pracy w USA dla absolwentów studiów informatycznych i pokrewnych z perspektywy Uniwersytetu Kalifornijskiego" - Prof. dr hab. Teodor Przymusiński, University of California


"Konferencja finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


 

13.12.2010

 

Patronat medialny

bi.pl

 

W dniu 9 grudnia 2010 r. w WWSI odbyła się II edycja konferencji pt. „Od studenta do specjalisty Bussines Intelligence”, która podobnie jak w zeszłym roku poświęcona została zagadnieniom analityki biznesowej.  Konferencja zorganizowana została pod patronatem medialnym  Business Intelligence Portal (BI.PL) i tradycyjnie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska informatycznego. Dowodem tego była ponad 80 osobowa grupa uczestników tego wydarzenia z różnych części kraju.

Konferencja rozpoczęła się  oficjalnym powitaniem uczestników przez Jego Magnificencję Rektora WWSI Pana Andrzeja Żyławskiego  oraz wykładem dr hab. inż., prof. WWSI i WAT Piotra Zaskórskiegona temat„Hurtownie danych i Business Intelligence”. Kolejnymi prelegentami byli:  mgr inż. Paweł Potasiński, który wspólnie z uczestnikami próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy życie administratora systemu Microsoft SQL Server może być lekkie, łatwe i przyjemne?” oraz mgr Włodzimierz Bielski, który wygłosił wykład pt. „In-memory OLAP - Rewolucja w Business Intelligence?”. Pierwszą cześć konferencji zakończyła prelekcja mgr Marcina Szeligi , który próbował przybliżyć uczestnikom zagadnienia dotyczące najnowszych technik eksploracji danych.

Druga cześć konferencji poświęcona została sposobom praktycznego wykorzystania narzędzi Bussines Intelligance. Swoim doświadczeniem w zakresie biznesowej analizy danych na przykładzie banku detalicznego dzielił się mgr Sebastian Ptasznik (Alior Bank), natomiast mgr inż. Marek Adamczuk przybliżył zgromadzonym tematykę zarządzania transakcjami w SQL Server. Po każdym wystąpieniu odbywała się dyskusja, w ramach której prelegenci odpowiadali na wiele szczegółowych pytań zadawanych przez uczestników. Konferencja była niepowtarzalną okazją do wysłuchania na żywo i porozmawiania z wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie Bussines Intelligance z całego kraju.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Materiały z konferencji:

 

„Hurtownie danych i Business Intelligence” Dr hab. inż., Prof. WWSI Piotr Zaskórski

„Czy życie administratora systemu Microsoft SQL Server może być lekkie, łatwe i przyjemne?” Mgr inż. Paweł Potasiński

„In-memory OLAP - Rewolucja w Business Intelligence?” Mgr Włodzimierz Bielski

„Techniki eksploracji danych” Mgr Marcin Szeliga

„Zarządzanie transakcjami w SQL Server” Mgr inż Marek Adamczuk

„Analiza danych w biznesie: problemy i rozwiązania na przykładzie banku detalicznego" Mgr Sebastian Ptasznik

 


 

15.03.2010

 

Patronat medialny

praca.pl

Dnia 22 kwietnia 2010 roku w siedzibie naszej uczelni odbyła się konferencja „OPERACJA REKRUTACJA- jak skutecznie zaplanować karierę w IT?”.Hasłem przewodnim spotkania było omówienie kluczowych zagadnień związanych  z planowaniem przez studenta ścieżki zawodowej w IT w odniesieniu do oczekiwań potencjalnych pracodawców z tej branży.

 

Agenda konferencji

 

Materiały z konferencji:

Wanted, czyli jak i kogo poszukuja pracodawcy z branży IT?
Barbara Curkowicz – Manpower

Rynek pracy dla absolwentów studiów informatycznych z perspektywy korporacji IT
Dariusz Piotrowski- Microsoft Polska

Oczekiwania pracodawców z sektora IT w odniesieniu do potencjalnych pracowników
Joanna Czyżewska - Vattenfall Heat Polska S.A., Główny specjalista ds. polityki zatrudnienia

 

 

 

 


 

11.12.2009

 

Dnia 10 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja „Od studenta do specjalisty Business Intelligence”. Hasłem przewodnim konferencji było profilowanie umiejętności studentów w zakresie baz danych i Business Intelligence (BI) pod kątem potrzeb pracodawców.

Agenda konferencji

Materiały z konferencji:

Model procesu dydaktycznego w zakresie Business Intelligence:
Dr hab. inż., prof. WWSI Zenon Gniazdowski,
Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Planowanie procesów ET&L (Extract, Transform & Load)
z wykorzystaniem MS SQL Server 2008 Integration Services:

Mgr inż. Paweł Potasiński

Realizacja zadań analitycznych z wykorzystaniem MS SQL Server 2008 Analysis Services:
Mgr inż. Łukasz Kieloch

Zanim utoniesz w danych - wprowadzenie do data mining:
Mgr Grzegorz Stolecki

Potrzeby i oczekiwania pracodawców - architektura technologii Oracle w zakresie BI:
Mgr inż. Michał Grochowski

 


Rejestracja na konferencję

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go na adres projektyefs@wwsi.edu.pl lub faksem pod numer 22 489-64-91

formularz zgłoszeniowy

 

Nocleg dla osób spoza województwa

Organizator konferencji zapewnia bezpłatny nocleg dla uczestników spoza województwa mazowieckiego. Nocleg w przeddzień konferencji (7 grudnia) zapewniony został w Hotelu Campanille (ul. Towarowa 2) w pokojach dwuosobowych o standardzie dwóch gwiazdek. Osoby zainteresowane miejscem w hotelu proszone są o zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga: Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. O przyznawaniu miejsca w hotelu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zwrot kosztów dojazdu na konferencję

Uczestnikom  konferencji zamieszkałym w odległości większej niż 50km od Warszawy zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na konferencję.

zasady zwrotu kosztów dojazdu

Formularze zwrotu kosztów dojazdu nalezy dostarczyć składac w pokoju 204.

Patronat medialny

praca.pl

Wróć do: Strona główna