Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Logo Kapitał‚ Ludzki Logo WWSI Logo UE

Projekty rozwojowe realizowane w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki


Projekty, którym poświęcona jest ta strona zrealizowane zostały w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

w latach 2009 - 2012.

 


Informacje o aktualnie realizowanych w Uczelni projektach współfinansowanych ze środków Uni Europejskiej znajdą Państwo pod adresem:

 

http://akademiaitefs.wwsi.edu.pl/

 

 


 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest w trakcie wdrażania Programu Rozwoju Uczelni realizowanego w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program Rozwoju Uczelni ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego WWSI poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz poprawę jakości kształcenia i jej dostosowanie do oczekiwań rynku pracy.

Program Rozwoju Uczelni jest realizowany w ramach następujących projektów:

  • Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

  • Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami

Dla Studentów WWSI

W ramach programów rozwojowych studenci stanowią najważniejszą grupę docelową, dla której przewidziano szereg interesujących inicjatyw edukacyjnych. Zaplanowane działania dadzą im możliwość m.in. uzupełnienia wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, rozszerzenia słownictwa w języku angielskim, skorzystania z porad specjalistów nt. zasad poruszania się po rynku pracy lub uzyskania dofinansowania stażu zawodowego. Więcej

Dla Absolwentów WWSI

Absolwenci są wizytówką uczelni, dlatego stanowią kolejną grupę, dla której zaplanowano działania w ramach projektów EFS. Oferta specjalistycznych szkoleń, otwartych wykładów popularnonaukowych oraz konsultacje z ekspertami z działów HR pozwolą im na rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych oraz nabycie umiejętności ułatwiających kształtowanie indywidualnej ścieżki zawodowej. Więcej

Dla Nauczycieli akademickich WWSI

W związku z rozwojem oferty dydaktycznej uczelni pojawia sie ogromna potrzeba podnoszenia kompetencji nauczycieli akademickich pod kątem metodologii nauczania i kształcenia w jezykach obcych. Więcej

Dla Osób spoza WWSI

Działania zaplanowane w ramach projektów EFS umożliwiają udostępnienie bogatej oferty dydaktycznej WWSI osobom spoza środowiska akademickiego. Specjalnie dla tej grupy osób przewidziano specjalistyczne szkolenia z zakresu ICT, otwarte wykłady popularnonaukowe oraz specjalistyczne szkolenia informatyczne dla osób z dysfunkcją wzroku. Więcej