Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Kuźnia Technologiczna

 

Tematy szkoleń:

 

uwaga: udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenia:

1. Proces rekrutacji rozpocznie się z dniem 8 września 2010 r. i trwać będzie do momentu zamknięcia list podstawowych oraz list rezerwowych.

2. Rekrutacja na poszczególne szkolenia będzie się odbywała na podstawie kolejności zgłoszeń osób zainteresowanych danym rodzajem szkolenia.

3. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zgłaszają
chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej:http://projektyefs.wwsi.edu.pl/infp.php/kuznia-technologiczna.html lub
osobiście w Biurze projektu przy ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa, pokój 114.


4. O zakwalifikowaniu się na dane szkolenie decyduje:

  • Data przesłania formularza zgłoszeniowego
  • Spełnienie kryterium dotyczącego statusu danego uczestnika.
  • Dostępność miejsc na poszczególne szkolenia.


5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Kserokopia dowodu osobistego.


6. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym wybranym przez siebie szkoleniu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Regulamin "Kursy specjalistyczne ICT"

 

 

 

 

Archiwum szkoleń
Wróć do: Strona główna