Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Zajęcia w ramach " Wszechnicy IT dla młodzieży "

Wszechnica IT dla młodzieży” jest to forma dydaktyczna łącząca zajęcia teoretyczne z praktycznymi: wykłady (2 godz.) oraz towarzyszące im warsztaty w pracowniach komputerowych (2 godz.). Tematyka zajęć nawiązuje bezpośrednio do obszarów tematycznych realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotów informatyka i technologia informacyjna.

 

Harmonogram zajęć

Zajęcia realizowane są w godzinach 11-14.15.

Termin Temat Prowadzący wykład Prowadzacy warsztaty Materiały

26.10.2010 (wtorek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Bazy danych – jak je ugryźć? mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Andrzej Ptasznik

mgr inż.Jerzy Stankiewicz

29.10.2010 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Wprowadzenie do algorytmiki i programowania prof. dr hab. Maciej M. Sysło prof. dr hab. Maciej M. Sysło

dr inż. Ewa Figielska

19.11.2010 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE

Proste rachunki wykowywaneza pomocą komputera

prof. dr hab. Maciej M. Sysło prof. dr hab. Maciej M. Sysło

dr inż. Ewa Figielska

10.12. 2010 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE

Podstawy budowy i działania sieci komputerowych. dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Dariusz Chaładyniak

mgr inż. Józef Wacnik

14.12. 2010 (wtorek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Język SQL – podstawy zapytań mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Andrzej Ptasznik

mgr inż.Jerzy Stankiewicz

14.01.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Dariusz Chaładyniak

mgr inż. Józef Wacnik

21.01.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych. dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Dariusz Chaładyniak

mgr inż. Józef Wacnik

4.03.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Bazy danych – jak je ugryźć? mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Andrzej Ptasznik

 

mgr inż.Jerzy Stankiewicz

11.03.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Podstawy budowy i działania sieci komputerowych. dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Dariusz Chaładyniak
mgr inż. Józef Wacnik

15.04.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w srodowisku 3D mgr inż.Daniel Jaroszewski mgr inż.Daniel Jaroszewski
mgr inż. Szymon Smaga

18.04.2011 (poniedziałek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Techniki Internetu mgr inż. Piotr Kopciał mgr inż. Piotr Kopciał
mgr inż.Daniel Paluch

18.04.2011 (poniedziałek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Bazy danych – jak je ugryźć? mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Andrzej Ptasznik
mgr inż.Jerzy Stankiewicz

20.05.2011 (piątek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Techniki Internetu mgr inż. Piotr Kopciał mgr inż. Piotr Kopciał
mgr inż.Daniel Paluch

30.05.2011 (poniedziałek)

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE
Język SQL – podstawy zapytań mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Andrzej Ptasznik
mgr inż.Jerzy Stankiewicz

 

Rekrutacja na zajęcia:

1.  Osoby indywidualne, które chcą wziąć udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

2.  W przypadku grup zorganizowanych zapisy uczniów na dane zajęcia realizowane  w   ramach projektu będę dokonywane za pośrednictwem nauczycieli, którzy będę zobowiązani  przesłać na wskazany kontakt listę uczniów oraz zebrać od uczniów formularze zgłoszeniowe, których wzór został zamieszczony na poniższej stronie.


3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

4. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednych wybranych przez siebie zajęciach. W przypadku grup zorganizowanych w tym szkół, jedna szkoła może zgłosić trzy różne grupy.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w zajęciach Regulamin


Wróć do: Strona główna