Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wszechnica Informatyczna (Popołudniowa)

23.09.2010

Oferta na rok akademicki 2010/2011

*** Nowa formuła Wszechnicy Popołudniowej***


W bieżącym roku akademickim serdecznie zapraszamy na cykl zblokowanych wykładów z zakresu ICT o charakterze szkoleniowym w wymiarze 12 godzin szkoleniowych na jeden blok tematyczny

 

Nazwy bloków:

  • Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz.
  • Zarządzanie projektami - 12 godz.
  • Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz.
  • Sieci komputerowe - 12 godz.

 

Wykłady odbywają się w wybrane czwartki w godzinach 17:15 - 19:35 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Nazwa Bloku Tytuł wykładu
Wykładowca Termin realizacji wykładu Zagadnienia Materiały
Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz. Organizacja usług raportowania z wykorzystaniem MS SQL Server 2008 Reporting Services Mgr inż. Andrzej Ptasznik 28.10.2010 Konfigurowanie usług raportowania; Tworzenie raportów i modeli raportów; Zarządzanie usługami raportowania z wykorzystaniem Report Menager-a; Interakcje w raportach; Subskrypcje raportów.

Wykorzystanie Microsoft PowerShell do zarządzania serwerem bazy danych Dr inż. Jacek Markus 4.11.2010 Co to jest PowerShell?; Wykorzystanie metod i atrybutów obiektów oraz zmiennych; Moduły rozszerzające, dostawcy, zamontowane napędy; Zarządzanie serwerem i analizowanie procesów uruchomionych na serwerze; Dostęp do właściwości środowiska.serwera za pośrednictwem WMI.
Data Mining — techniki, algorytmy i zastosowania Mgr Marcin Szeliga 18.11.2010 Proces eksploracji danych przy użyciu serwera SQL 2008; Klasyczne techniki eksploracji danych (takie jak klasyfikacja czy segmentacja); Najczęściej stosowane algorytmy eksploracji danych (w tym naiwny klasyfikator Bayesa, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe i szeregi czasowe); Przekładowe – nie tylko biznesowe - zastosowania modeli eksploracji danych.

Język MDX - sztuka tworzenia zapytań do danych wielowymiarowych Mgr inż. Paweł Potasiński 25.11.2010 Podstawy języka MDX; Klasyczne problemy biznesowe i ich rozwiązania; Najlepsze praktyki w tworzeniu zapytań MDX.
Zarządzanie projektami - 12 godz. Systemowe aspekty zarządzania projektami Dr hab. inż. prof. WWSI i WAT Piotr Zaskórski 2.12.2010 a) Istota projektu, organizacji i  systemów projektowych
b) Obszary wiedzy w projektowaniu
c) Cykl zarządzania projektem
d) Struktura i wartościowanie projektu
e) Pomiar  jakości, ryzyka i efektywności procesu projektowania
f) Walidacja kosztowo-czasowa projektu
g) Strategie realizacji i zarządzania projektem
h) Wybór strategii projektowych
i) X-engineering w projektowaniu

Modele pracy i komunikacji w zespole projektowym Mgr inż. Dariusz Olczyk 9.12.2010 a) Modele organizacji pracy zespołów projektowych
b) Praca grupowa
c) Usytuowanie kierownika projektu a jego skuteczność
d) Dobór członków zespołu i modelowanie kompetencji w projekcie
e) Konflikty w zespole projektowym (symptomy i przyczyny konfliktów, schematy analizy sytuacji konfliktowych)
f) Procedury i techniki postępowania w sytuacjach konfliktowych (procedury i zachowania sprzyjające skutecznemu rozwiązywaniu konfliktów w zespole projektowym)
g) Motywowanie zespołu
h) Wirtualne Zespoły Projektowe
Metodyki zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem PRINCE2® (WERSJA 2009) Dr inż. Waldemar Łabuda 16.12.2010 a)  Istota metodyk zarządzania projektami
b) Kryteria wyboru metodyki
c) Analiza porównawcza wybranych metodyk w aspekcie  kryteriów dominujących
d) Metodyka PRINCE2® w wersji 2009
e)  Podejście do zarządzania ryzykiem i jakością w metodyce PRINCE2®/2009
f)  Zastosowanie podstawowych technik w metodyce PRINCE2®/2009 na przykładzie
g) Dostosowanie metodyki PRINCE2® do warunków projektu (przykłady)
Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Dr inż. Szymon Supernak 13.01.2011 a) Identyfikacja i klasyfikacja  metod i technik projektowania
b) Analiza porównawcza systemów wspomagających projektowanie
c) Modelowanie systemów informatycznych w zaawansowanym środowisku obiektowym (wpływ środowiska obiektowego na proces utrzymania spójności projektu)
d) Organizacja prac projektowych  z wykorzystaniem repozytoriów projektu
e) Organizacja pracy grupowej w projektowaniu SI na bazie wspólnego repozytorium projektu
f) Komunikacja i monitorowanie w projektach wspomaganych wybranymi narzędziami
g) Monitorowanie i dokumentowanie projektu
h) Praktyczne wskazania projektowo-menedżerskie w aspekcie realizacji kontraktów i zamówień w świetle Ustawy o Zamówieniach Publicznych
Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz. Cyfrowe fotografie – jak zrobić coś, czego nasz aparat nie potrafi Mgr inż. Piotr Kopciał 3.03.2011 1. Kompozycja zdjęcia, sztuka fotografowania.
2. Wykorzystaj możliwości swojego aparatu - ustawanie parametrów ekspozycji, programy tematyczne aparatu.
3. Edycja i retusz fotografii cyfrowych.
4. Wykorzystaj możliwości swojego komputera - profesjonalny program graficzny.
5. Zaprezentuj swoje fotografie - przygotowywanie zdjęć do wydruku.
Grafiki komputerowe przypominające zdjęcia fotograficzne  - jak się je robi w praktyce Mgr inż. Daniel Jaroszewski 10.03.2011 Wykład wprowadzi uczestników w tajniki tworzenia fotorealistycznych wizualizacji z wykorzystaniem oprogramowania pracującego w środowisku 3D. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Podstawowe techniki modelowania obiektów w środowisku trójwymiarowym (prymitywy, deformacje, bool, NURBS, polymodeling, itd.),
2. Zasady przygotowania materiałów (tekstur),
3. Techniki oświetlania scen trójwymiarowych z wykorzystaniem różnych algorytmów,
4. Synteza cyfrowych obrazów – jak zrobić grafikę komputerową, przypominającą zdjęcie fotograficzne.
Techniki stosowane w animacji komputerowej – jak ożywić wirtualny świat Mgr inż. Daniel Jaroszewski 17.03.2011 Wykład umożliwi zapoznanie się uczestników z podstawowymi technikami animacyjnymi w środowisku trójwymiarowym. W szczególności pozwoli zapoznać się z:
1. Klatkami kluczowymi, czyli zapamiętywaniem charakterystycznych parametrów obiektów w czasie,
2. Techniką cząsteczkową – jak wprawić w ruch dużą liczbę podobnych obiektów,
3. Modelami symulacyjnymi – jak zrobić animację komputerową, która jest zgodna z zasadami praw fizyki,
4. Animacją szkieletową – jak wprawić w ruch wirtualnych bohaterów.
Cyfrowy film i montaż nieliniowy – jak zamienić surowy materiał wideo w profesjonalny reportaż Mgr inż. Daniel Jaroszewski 24.03.2011 Wykład dostarczy praktycznych rad jak przekształcić surowy materiał wideo zarejestrowany kamerą wideo w profesjonalny reportaż. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Podstawy cyfrowego wideo – sprzęt i oprogramowanie,
2. Zasady tworzenia reportaży i techniczne aspekty ich realizacji,
3. Sposoby budowania czołówek na potrzeby realizacji reportaży,
4. Podstawowe techniki specjalne i sposoby ich realizacji.
Sieci komputerowe - 12 godz. Metodologie projektowania sieci teleinformatycznych Mgr inż. Józef Wacnik 19.05.2011 1. Strukturalna analiza systemów teleinformatycznych.
2. Cykl życia i rozwoju systemów.
3. Cele biznesowe projektu.
4. Cele techniczne projektu.
5. Wymagania jakościowe i niezawodnościowe.
6. Zarządzanie procesem projektowania sieci teleinformatycznych.

Adresowanie hostów w sieciach komputerowych

Dr inż. Dariusz Chaładyniak 26.05.2011 1. Wstęp do adresowania IP.
2. Adresowanie klasowe.
3. Adresowanie bezklasowe - maski podsieci.
4. Translacja NAT i PAT.
5. Usługa DHCP.
6. Usługa DNS.
7. Adresowanie IPv6.
8. Konfiguracja adresów IP

Sieci w Data Center.Nowe koncepcje budowy centrów przetwarzania danych

Mgr inż. Przemysław Przybylak 02.06.2011 1. Charakterystyka ruchu sieciowego w klasycznym DC z uwzględnieniem technologii FC i Ethernet.
2. Technologie wykorzystywane w DC nowego typu, m.in. technologia FCoE.
3. Wykorzystanie techniki wirtualizacji elementów infrastruktury w DC.
4. Odniesienie jakości, elastyczności  i poziomu spójności zarządzania usługami  informatycznymi z poziomu DC.
5. Podniesienia niezawodności i zachowania ciągłości działania.
6. Obniżenie kosztów związanych z inwestycjami w DC.
Systemy IDS/IPS w procesie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym firmy Dr inż. Krzysztof Różanowski 09.06.2011 1. Wprowadzenie do problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Analiza podstawowych zagrożeń w sieciach TCP/IP (metody ataków prowadzone
z wykorzystaniem technik modyfikacji pakietów TCP - sniffery sieciowe).
3. Charakterystyka systemów IDS (HIDS, NIDS)/IPS na przykładzie LogSentry,
PortSentry oraz Snort w środowisku systemowym open source.
4. Integracja narzędzia Snort z systemem zarządzania informacja diagnostyczna
BASE oraz z firewallem iptables.
5. Wdrożenie aktywnego systemu wykrywania włamań zintegrowanego z firewall
do projektu ochrony sieci teleinformatycznej.

Osoby, które chcą wziąć udział w wykładach, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Osoby, które zgłaszają się na kilka wykładów, prosimy o wpisanie wszystkich dat na jednym formularzu zgłoszeniowym. Nie ma potrzeby wysyłania oddzielnego zgłoszenia na każdy wykład.

Uwaga: Osoby biorące udział w wykładach będą proszone o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i deklaracji udziału w projekcie.

  • Wzór oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i deklaracji uczestnictwa w projekcie.  Oświadczenie

Uczestnictwo w dowolnych 4 wykładach w ramach Wszechnicy Popołudniowej uprawnia do uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office Government Commerce in the United Kingdom and other countries28.09.2009

Oferta na rok akademicki2009/2010

 

Serdecznie zapraszamy na cykl otwartych wykładów z zakresu ICT o charakterze popularnonaukowym.


Wykłady odbywają się w wybrane czwartki w godzinach 18:15 - 19:45 zgodnie z poniższym harmonogramem:

[harmonogram wykładów]

[Regulamin uczestnictwa]

Wszystkich chętnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załącznonego poniżej oraz przesłanie go na adres: projektyefs@wwsi.edu.pl

[formularz zgłoszeniowy]

Uczestnictwo w dowolnych 4 wykładach w ramach Wszechnicy Popołudniowej uprawnia do uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nazwa bloku

Wróć do: Strona główna