Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Dofinansowanie staży zawodowych

16.01.2012

 

III Edycja „Konkursu na płatny staż zawodowy”

Zakończona!!!

 

Komisja do oceny wniosków wyłoniła czworo zwycięzców, zostali nimi:

Pan Piskorski Dominik - student IV roku studiów dziennych

Pan Kadolf Michał - student III roku studiów zaocznych

Pan Rosłon Kamil - student IV roku studiów dziennych

Pan Leśniak Jacek - student III roku studiów zaocznych

 

GRATULUJEMY!

 

Z laureatami podpisana zostanie umowa o dofinansowanie staży w wysokości 6300zł!

 

 


24.11.2011

 

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do III edycji

„Konkursu na płatny staż zawodowy”


Konkurs skierowany jest do studentów, którzy w najblizszym czasie zamierzają odbyć bezpłatną praktykę w firmach i instytucjach. Uczestnicy najciekawszych praktyk otrzymają dofinansowanie za przepracowane w ramach praktyk godziny w wysokości 6300 zł!!! W bieżącym roku akademickim nagrodzimy w ten sposób 4 studentów WWSI.

Nie czekaj, aplikuj!!!

Rekrutacja do drugiej edycji konkursu trwa do 6 stycznia 2012 roku.


Wyciąg z regulaminu konkursu:
- W programie brać mogą udział studenci II,III i IV roku studiów pierwszego stopnia trybu stacjonarnego i niestacjonarnego
- Praktyka musi odbywać się w dziale IT dowolnie wybranego przez studenta pracodawcy, lub w dowolnym inny dziale o ile pracodawca działa w branży IT
- W ramach stażu student musi odbyć minimum 180 godzin praktyk
- Stażysta z tytułu odbywanej praktyki nie może pobierać od pracodawcy wynagrodzenia
- O dofinansowanie stażu ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Uczelni wynikających z obowiązków studenta
- Dofinansowany staż zawodowy musi się rozpocząć i zakończyć w roku akademickim, w którym został ogłoszony konkurs

- Studenci zainteresowani dofinansowaniem składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
c) indywidualny plan stażu
d) wypełnione przez pracodawcę potwierdzenie przyjęcia na staż
e) deklaracja o zawartej umowie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres odbywania stażu
f) portfolio, zaświadczenia, listy polecające, certyfikaty potwierdzające aktywność kandydata w organizacjach studenckich i pozarządowych.
g) kserokopia dowodu osobistego- Wynagrodzenie przekazywane jest na konto stażysty po zakończeniu stażu i dostarczeniu do Biura Projektu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie stażu.

Rozstrzygnięcie konkursu - styczeń 2011r.

Regulamin programu oraz dokumenty aplikacyjne

 

 

 

 


 

27.06.2011

II Edycja „Konkursu na płatny staż zawodowy”

Zakończona!!!

 

Komisja do oceny wniosków wyłoniła czworo zwycięzców, zostali nimi:

Pani Zofia Krzyżanowska (studentka III roku WWSI)

Pani Agnieszka Gieleta (studentka III roku WWSI)

Pan Adam Chojnowski (student III roku WWSI)

Pan Adrian Szustakowski (student II roku WWSI)

GRATULUJEMY!

 

Z laureatami podpisana zostanie umowa o dofinansowanie staży w wysokości 6300zł!

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, który rozpocznie się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2011/2012.

 

 


 

 

24.01.2011

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do II edycji

„Konkursu na płatny staż zawodowy”


Konkurs skierowany jest do studentów, którzy w okresie letnim roku akademickiego 2010/2011 zamierzają odbyć bezpłatną praktykę w firmach i instytucjach. Uczestnicy najciekawszych praktyk otrzymają dofinansowanie za przepracowane w ramach praktyk godziny w wysokości 6300 zł!!! W tym roku nagrodzimy w ten sposób 4 studentów WWSI.

Nie czekaj, aplikuj!!!

Rekrutacja do drugiej edycji konkursu trwa do 20 czerwca 2011 roku.


Wyciąg z regulaminu konkursu:
- W programie brać mogą udział studenci II,III i IV roku studiów pierwszego stopnia trybu stacjonarnego i niestacjonarnego
- Praktyka musi odbywać się w dziale IT dowolnie wybranego przez studenta pracodawcy, lub w dowolnym inny dziale o ile pracodawca działa w branży IT
- W ramach stażu student musi odbyć minimum 180 godzin praktyk
- Stażysta z tytułu odbywanej praktyki nie może pobierać od pracodawcy wynagrodzenia
- O dofinansowanie stażu ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Uczelni wynikających z obowiązków studenta
- Dofinansowany staż zawodowy musi się rozpocząć i zakończyć w roku akademickim, w którym został ogłoszony konkurs

- Studenci zainteresowani dofinansowaniem składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
c) indywidualny plan stażu
d) wypełnione przez pracodawcę potwierdzenie przyjęcia na staż
e) deklaracja o zawartej umowie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres odbywania stażu
f) portfolio, zaświadczenia, listy polecające, certyfikaty potwierdzające aktywność kandydata w organizacjach studenckich i pozarządowych.
g) kserokopia dowodu osobistego- Wynagrodzenie przekazywane jest na konto stażysty po zakończeniu stażu i dostarczeniu do Biura Projektu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie stażu.

Rozstrzygnięcie konkursu - koniec czerwca 2011r.

Regulamin programu oraz dokumenty aplikacyjne

 

 


17.02.2010

 

 

I Edycja „Konkursu na płatny staż zawodowy”

Zakończona!!!

 

Komisja do oceny wniosków wyłoniła dwójkę zwycięzców, zostali nimi:

Pan Adam Fejcher (student IV roku WWSI)

Pani Agnieszka Kaczmarek (Studentka II roku WWSI)

GRATULUJEMY!!!

 

Z laureatami podpisana zostanie umowa o dofinansowanie staży w wysokości 3600zł!!!

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, który rozpocznie się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2010/2011.

 

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

07.01.2010

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do I edycji

„Konkursu na płatny staż zawodowy”


Konkurs przewiduje dofinansowanie staży zawodowych studentów WWSI odbywanych w firmach i instytucjach. W pierwszej edycji konkursu dofinansowanie może uzyskać 3 studentów w wysokości 3600 zł na osobę!!

Rekrutacja do pierwszej edycji konkursu trwa od 7 stycznia 2010 do 5 lutego 2010 roku.
Nie czekaj, złóż swoją aplikację!!!

Wyciąg z regulaminu:
- W programie brać mogą udział studenci II,III i IV roku studiów pierwszego stopnia trybu stacjonarnego i niestacjonarnego
- Praktyka musi odbywać się w dziale IT dowolnie wybranego przez studenta pracodawcy, lub w dowolnym inny dziale o ile pracodawca działa w branży IT
- W ramach stażu student musi odbyć minimum 180 godzin praktyk
- Stażysta z tytułu odbywanej praktyki nie może pobierać od pracodawcy wynagrodzenia
- O dofinansowanie stażu ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Uczelni wynikających z obowiązków studenta
- Dofinansowany staż zawodowy musi się rozpocząć i zakończyć w roku akademickim, w którym został ogłoszony konkurs
- Studenci zainteresowani dofinansowaniem składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
c) indywidualny plan stażu
d) wypełnione przez pracodawcę potwierdzenie przyjęcia na staż
e) deklaracja o zawartej umowie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres odbywania stażu
f) portfolio, zaświadczenia, listy polecające, certyfikaty potwierdzające aktywność kandydata w organizacjach studenckich i pozarządowych.
g) kserokopia dowodu osobistego
- Wyłonienie studentów, którzy otrzymają dofinansowanie odbędzie się w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie II semestru roku akademickiego 2009/2010.
- Wynagrodzenie przekazywane jest na konto stażysty po zakończeniu stażu i dostarczeniu do Biura Projektu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie stażu.

Regulamin konkursu

Sprawozdanie z odbytego stażu


Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie
3. Indywidualny plan stażu
4. Potwierdzenie przyjęcia na stażWróć do: Strona główna