Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie

2011-07-12.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu: ”Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”- kod CPV 79341400-0

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej  polegająca na przygotowaniu  i emisji reklamy graficznej na portalu o tematyce edukacyjnej. Portal powinien posiadać min. 1 milion zarejestrowanych użytkowników.

 

Warunki szczegółowe zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz emisja reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu ”Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”

 

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia:

Pozycja zamówienia

Narzędzie internetowe

Termin realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu reklamy graficznej oraz jej emisja na o portalu o tematyce edukacyjnej.

 

  • Projekt, opracowanie techniczne komunikatu na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych przez zamawiającego.

Billboard 750/100 pikseli.

Kliknięcie w billboard powoduje automatyczne przejście do reklamowanej witryny.

 

  • Narzędzie internetowe powinno zawierać:

- nazwę projektu

- wymagane logotypy (3 loga:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;

- Unia Europejska

- hasło o współfinansowaniu projektu

 

Realizacja przypada na okres 9 dni od momentu rozpoczęcia emisji reklamy. Rozpoczęcie kampanii nie później niż 22 lipca 2011.

 

 

  • Rozpoczęcie emisji reklamy najpóźniej 2 dni po otrzymaniu niezbędnych materiałów od zamawiającego oraz akceptacji projektu przez zamawiającego.

 

Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pani Barbara Kurpiewska. Jeśli są Państwo zainteresowani tą usługą, proszę o przesłanie jej wyceny na adres email:bkurpiewska@wwsi.edu.pl do dnia 18 lipca br. do godziny 11:00.

Kryteria oceny oferty:  cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej szkole Informatyki” współfinansowanego ze środków UE.

 

Zapraszamy do składania ofert.


Wróć do: Strona główna