Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Zapytanie o wycenę usługi wykonania projektu oraz wydruku materiałów konferencyjnych

2011-05-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania projektu oraz wydruku materiałów konferencyjnych  dla uczestników projektu realizowanego przez Uczelnię-kod CPV 79800000-2. Zapytanie o cenę kierowane jest do Państwa w związku z realizacją projektu „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”

I. Informacje dotyczące publikacji:

 1. Format: A4;
 2. Szacunkowa ilość stron: ok. 140-160 (liczba stron materiału źródłowego w formacie WORD, A4);
 3. Oprawa klejona;
 4. Okładka: zadruk jednostronny, foliowana strona zewnętrzna, kolor CMYK;
 5. Kolor środka wydruku: czarno-biały dwustronnie;
 6. Gramatura: okładka- 250 gram karton, strona-80 gram standard;
 7. Nakład: 220szt;
 8. Okładka oraz strona redakcyjna publikacji musi zawierać: wymagane logotypy (3 loga: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;- Unia Europejska),hasło o współfinansowaniu projektu oraz hasło POKL ( Człowiek najlepsza inwestycja).
 9. Termin dostarczenia materiałów do siedziby Uczelni: nie później niż 14 czerwca 2011roku
 10. Dostarczenie materiałów od zamawiającego nie później niż 30 maja 2011roku.

II. Informacje dotyczące składu:

 1. Tekst w pliku WORD (140-160 stron);
 2. Tekst zawiera nieliczne tabele oraz elementy języka matematycznego tj. wzory;

III. Zakres zamówienia:

 1. Projekt okładki (według wytycznych zamawiającego);
 2. Skład tekstu (elementy typu:  tabele, wzory);
 3. Dwie korekty językowe (1- na etapie składu, 2- przed wydrukiem);
 4. Wydruk publikacji nastąpi po akceptacji projektu okładki przesłanego w wersji elektronicznej po dokonaniu składu i korekty tekstu;
 5. Wydruk publikacji wg  powyższej specyfikacji zamówienia oraz dostarczenie materiałów do siedziby Uczelni.

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za całość usługi,  w skład której wchodzą wszystkie wytyczne z trzech punktów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na adres wjakubowska@wwsi.edu.pl do dnia 16 maja br. do godziny 8:00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatność regulowana będzie przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Niniejsze zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wróć do: Strona główna