Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Zapytanie ofertowe

2010-03-25.

W związku z realizacją projektów:

  • Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
  • Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na zakup sprzętu, którego szczegółowa specyfikacja przedstawiona jest w załączeniu.

Jednocześnie informuję, że kryterium oceny oferty jest cena brutto za całość zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że odrzuceniu w całości będzie podlegać oferta, w której cena choćby jednej pozycji przedstawionej w specyfikacji, będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej pozycji.

Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o ofertę do dnia 29.03.2010 r. do godz. 11.00.
Termin dostawy ww. sprzętu - nie później niż 09.04.2010 r.
Oferty prosimy przesyłać na adres: dmajka@wwsi.edu.pl.


Wróć do: Strona główna